Kaayyoof karoora ciree
Dabaan of hin wareeguu
Sodaadhee garaa hiree
Harka kenne hin beekuu
~
Homaa nan sodaachisuu
An rakkoo hedduun lufee
Of duuba nan deebisuu
Humni kamuu yoo dhufee
~
Akkan miidhamee cabuuf
Dabaan utuu na yakkuu
Dhugaa sababan qabuuf
Injifachuu koo’n shakkuu
~
Kaayyoofin wareegamaa
Anaan dhugaatu bitee
Fedhaan miti dirqamaa
Kan hidhaan kiyya citee…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: