walaloo

Jun 28, 2023

Eenyutti na laatte
Waadaan kee akkam ta’ee?
Anoo nama ormaati
Siifan biyyaa ba’ee…
An si dhiisee beekaa?
Gaafa toltuufi hamtuu
Atoo maaliif deemta
Maaliif diddee hin haftuu?

Hidhaa jaalalaatiin
Hirkoo tokko taane
Firaafi lammii dhiiseen
Si waliin godaane
Na gattaaree utuun
Imimmaan koo cobsuu
Yookaan dhala qabadhee
Dhala kootti hin obsu!
.
.
Jechaa waan jirtu natti fakkaata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: